Pakkashelmen Rova

 Pakkashelmen Rova
Geburtsdatum:
12.01.2009
BesitzerIn:
J. Witibschlager
Zuchtinfos:
HD A, Augen frei'11, prcd PRA A
Kontaktdaten:

E-Mail: info@lapinporokoira.at

http://www.lapinporokoira.at

Nachzucht:
in der Zuchtstätte/den Zuchtstätten:
JA

Intern. Champion, Österr. Champion, Deutscher Champion, Slowenischer Champion, Österr. Jugendchampion,
Deutscher Jugendchampion

Sportliche Erfolge: BH, BgH 3, OB 3, A 3